محصولات بهسان

اول امتحان کنید، بعد خرید کنید

ما مدعی هستیم، قوی ترین نرم افزارهای پلاک خوان را تولید کرده ایم

مروری بر محصولات بهسان

شرکت بهسان اندیش موفق به تولید محصولات زیر با بهره گیری از قابلیت پلاک خوان گردیده است.

 • نرم افزار کنترل تردد جاده ای:
  • نرم افزار ثبت تردد جاده ای
  • نرم افزار ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز
  • نرم افزار سرعت سنج خودرویی
  • نرم افزار ثبت تخلف ورود به منطقه طرح زوج و فرد
  • نرم افزار ثبت تخلف ورود به خطوط BRT
 • نرم افزار مدیریت پارکینگ خصوصی
 • نرم افزار مدیریت پارکینگ عمومی
 • نرم افزار بهسان توزین (مدیریت باسکول)
 • نرم افزار بهسان توزین سازمانی (مدیریت باسکول)

برخی از مشتریان ما

لحظه به لحظه کارشناسان ما پشتیبان شما هستند!